contemporary art

 

Contemporary Art

Feng Zhengjie

Yin Kun

Yin Jun

Ayako Rokkaku

Zhang Haiying

Zhang Hui

 

 

 

 

Han Yajuan, 60×50 cm,2008

 

Han Yajuan , 200 x 300 cm , 2008

 

Ayako Rokkaku, 50×60 cm,2008 -sold-

 

Ayako Rokkaku, 38×83 cm , 2008 -sold-

 

Feng Zhengjie, 200 x 300 cm , 2008

 

 

Liu Ye, 60 x 70cm ,screenprint on canvas

 

Wang Zhijie

 

Chang Xugong

 

Lu Luo

 

Huang Yin

 

Noriko Ito

 

Luo Hui

 

Chen Fei

 

Cui Xiuwen

 

Feng Zhengquan

 

Sheng Qi

 

Zhang Bin

 

Huang Yan

 

Aya Takano

 

 

Cho Hoon

 

Luigi Rossanigo

 

Mear One