contemporary art

 

Contemporary Art

Feng Zhengjie

Yin Kun

Yin Jun

Ayako Rokkaku

Zhang Haiying

Zhang Hui

 

 

 

 

Han Yajuan, 60×50 cm,2008

 

 

 

Han Yajuan , 200 x 300 cm , 2008

 

 

 

Ayako Rokkaku, 50×60 cm,2008 -sold-

 

 

 

Ayako Rokkaku, 38×83 cm , 2008

 

 

 

 

Feng Zhengjie, 200 x 300 cm , 2008

 

 

 

 

Liu Ye, 60 x 70cm ,screenprint on canvas