contemporary art

 

update

David Kouwenaar
dated 1964

 

Lu Luo

dated 2006, mixed media , 150×160 cm

 

Otto van Rees

17×14 cm
dated 1915/1916

 

 

Contemporary Art

Feng Zhengjie

Yin Kun

Yin Jun

Ayako Rokkaku

Zhang Haiying

Zhang Hui

 

Yin Jun

Yin Kun

Yin Kun

 

Feng Zhenquan

 

 

Feng Zhengquan

 

 

Feng Zhengjie

 

Henk Martelhof

 

Wang Jiawei

 

 

Frans van Bommel

 

 

Jan Jordens, 1958

 

Tsai Hsia Ling

 

Johan van den Berg (8x)

 

 

Arnold Detz

 

 

     

 

Liu Ye ‘choir’

Jaap Stellaart

 

Stef Jurriens

 

Han Yajuan, 60×50 cm,2008

 

Han Yajuan , 200 x 300 cm , 2008

 

Ayako Rokkaku, 50×60 cm,2008 -sold-

 

Ayako Rokkaku, 38×83 cm , 2008 -sold-

 

Feng Zhengjie, 200 x 300 cm , 2008

 

 

Liu Ye, 60 x 70cm ,screenprint on canvas

 

Wang Zhijie

 

Chang Xugong

 

Lu Luo sold

 

Huang Yin sold

 

Noriko Ito

 

Luo Hui

 

Chen Fei

 

Cui Xiuwen

 

Feng Zhengquan

 

Sheng Qi

 

Zhang Bin

 

Huang Yan

 

Aya Takano

 

 

Cho Hoon

 

Luigi Rossanigo

 

Mear One